Branding | Zdefiniowanie istoty marki osobistej

W ostatnim okresie marka stała się jednym z podstawowych narzędzi konkurowania. Można spotkać opinie, że zarządzanie marką jest równoznaczne z prowadzeniem działalności marketingowej. Podkreśla się, iż właśnie marka i jej kreowanie są spoiwem, które łączy poszczególne zadania marketingowe w przedsiębiorstwie. Dobra marka wspomaga procesy zdobywania i utrzymywania rynków oraz w znacznej mierze staje się wyznacznikiemCzytaj dalej „Branding | Zdefiniowanie istoty marki osobistej”