Branding | Zdefiniowanie istoty marki osobistej

W ostatnim okresie marka stała się jednym z podstawowych narzędzi konkurowania. Można spotkać opinie, że zarządzanie marką jest równoznaczne z prowadzeniem działalności marketingowej. Podkreśla się, iż właśnie marka i jej kreowanie są spoiwem, które łączy poszczególne zadania marketingowe w przedsiębiorstwie. Dobra marka wspomaga procesy zdobywania i utrzymywania rynków oraz w znacznej mierze staje się wyznacznikiem wartości firmy.

branding – tworzenie marki

„Marka jest kombinacją produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny, kombinacja, która odróżniając ofertę danego marketera od ofert konkurencyjnych, dostarcza konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych i/lub symbolicznych, dzięki czemu tworzy lokalne grono nabywców i umożliwia tym samym osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku”.

J.Kall, Silna marka, Istota i kreowanie, PWE Warszawa 2001

Marka może być kształtowana jako złożona kombinacja symboli. Nie można traktować jej tylko w kategoriach nazwy. Jako najtrwalsze wyróżniki marki jawią się: wartość, kultura i osobowość. Marka funkcjonuje w świadomości i umyśle odbiorców jako informacje, doświadczenia i przeżycia z nią związane.
Branding czyli nadawanie produktom marek, jest niezwykle skutecznym sposobem zdobywania lojalności konsumentów i przez to utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Korzyści, które wynikają z marki a nie z cech towaru czy usługi! Marka powinna wywoływać skojarzenia z określonymi atrybutami oraz przekazywać wartości, które mogą być ważne dla określonego segmentu odbiorców.

Odróżnianie się produktu i usług danego przedsiębiorstwa od produktów i usług, które oferowane przez inne podmioty działające na danym rynku, rysuje się jako podstawowa funkcja marki. Jak żadne inne narzędzie marketingu odpowiada ona za psychologiczne zróżnicowanie produktu. Oznacza to, że jeśli nawet dobra reprezentują podobne cechy funkcjonalne, to marka umożliwia ich zindywidualizowanie. Jeśli firma umie utrwalić jej pozytywny wizerunek, daje to możliwość uzyskania silnej pozycji na rynku, uformowania wiernej klienteli i w konsekwencji – zwiększenia zysków.

Dobry design określa się w jego języku, nie w stylu.

Pamiętaj, że tworzenie marki osobistej wymaga znajomości nie tylko graficznej. To tworzenie filozofii wizerunku jakim chcesz się otaczać. Aby najlepiej zdefiniować własne atrybuty, wymień trzy najważniejsze emocje jakie chcesz aby kojarzyły się z Twoją marką.

Co odróżnia markę od znaku towarowego? Zarejestrowanie znaku towarowego daje jego właścicielowi wyłączność jego dysponowania, chroni to na mocy prawa interesy danego przedsiębiorstwa. Trafne wydaje się stwierdzenie, że znak towarowy jest to ta część marki, która znajduje się pod ochroną prawną i jest w wyłącznym posiadaniu jednego przedsiębiorstwa. marka jest więc pojęciem szerszym, zwłaszcza o całą sferę skojarzeń powstających w psychice odbiorców.

Znaczenie produktu wpływa także na znaczenie marki.

M. Dębski ‚kreowanie silnej marki’

Marka a produkt?

Znaczenie produktu wpływa także na znaczenie marki. Do produktów należy zaliczyć „cokolwiek, co może znaleść się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspakajając czyjeś pragnienie lub potrzebę”. Podejście to zwraca silną uwagę na zaspokojenie pragnień. Są to jednak przede wszystkim potrzeby fizyczne klienta. Natomiast marka odpowiada głównie za zaspokajanie potrzeb mentalnych, powstających w umyśle odbiorcy. Można zatem zauważyć pewną komplementarność- marka stanowi swoiste uzupełnienie produktu.

Marka a produkt w ujęciu marketingowym
żródło: D. Aaker, E. Joachmisthaler, brand Leadership, Free Press Business, London 2002, s.52

Warto pamiętać, że marka jest ściśle związana z produktem. Należy jednak podkreślić, że nie można tych pojęć utożsamiać. Produkt w ujęciu marketingowym jest zbiorem cech często użytkowych. Ma obiektywne właściwości, np. skład, zastosowana technologia, nie obejmuje zaś abstrakcyjnych skojarzeń, symboli, które powstają w psychice klientów i dodają produktom wartości, wynikającej z prywatnych przekonań. Mogą one dotyczyć organizacji, korzyści emocjonalnych, symboli czy też kraju pochodzenia. Właśnie owa wartość dodana, wytworzona w umysłach konsumentów, sprawia, że czerpią oni dodatkowa satysfakcję z użytkowania produktu, co powoduje, iż chętniej go nabywają.

żródło: M. Dębski, kreowanie silnej marki, Marketing bez tajemnic, Polskie wydawnictwo ekonomiczne, W-wa 2009r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: